Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Alg. verbindendverklaring (AVV) – Praktische handreikingen

Praktische handreikingen AVV

De informatie uit de praktische handreikingen bevat criteria ingevolge het Toetsingskader AVV, die relevant zijn om AVV te verkrijgen van bepalingen met onderstaande onderwerpen. In de meeste praktische handreikingen zijn, in belangrijke mate aan de praktijk ontleende, voorbeelden opgenomen die als hulpmiddel en richtsnoer kunnen dienen.

Deze handreikingen zijn dynamisch van aard en kunnen in de toekomst aangepast en/of aangevuld worden.