Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Alg. verbindendverklaring (AVV) – Formulier dispensatie avv

Formulier dispensatie van AVV

Voor verzoeken om dispensatie van avv-verzoeken ingediend voor 10 december 2018, is het verplicht gebruik te maken van het ‘formulier dispensatie van avv’.
Nadat u het formulier digitaal heeft ingevuld, print u het document (crtl+P), ondertekent  het en verzendt het aan de Directie UAW, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag (indien gewenst eveneens per fax 070-3334090). Eventuele vragen over het invullen van het formulier kunt u telefonisch stellen via telefoonnummer: 070-3335298.

Voor verzoeken om dispensatie van avv-verzoeken ingediend vanaf 10 december 2018 kunt u het volgende nieuwe webformulier gebruiken:

Dispensatieformulier

Let op: alvorens u een dispensatieverzoek gaat indienen is het relevant om de toe te voegen bestanden (bijlagen) reeds voorhanden te hebben, zodat u deze direct kunt uploaden en digitaal kunt indienen.

Voor het indienen van een dispensatie verzoek is een toelichtend (printbaar) document beschikbaar. Deze kunt u downloaden via deze link.