Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Home

Vernieuwing digitaal loket UAW

Sinds december 2018 werkt UAW met vernieuwde webformulieren. Tegelijk wordt ook gewerkt aan vernieuwing van de huidige website. Dit proces gaat echter stapsgewijs. Dit betekent dat op de ‘oude’ website zowel oude als nieuwe elementen zijn opgenomen, waardoor de website op onderdelen nog niet helemaal gestructureerd is. Dit ongemak is echter tijdelijk. Hieronder geven wij weer waar wij op dit moment staan in het vervangingsproces.

Cao/ avv

Vanaf heden werken wij met nieuwe formulieren voor :

  • - Het aanmelden van een cao en tussentijdse wijziging cao
  • - Het indienen van een avv-verzoek en tussentijdse wijziging avv
  • - Het indienen van bedenkingen en dispensatieverzoeken op avv-verzoeken die ter visie liggen.

Overzichten

Belangrijke verandering betreft ook de wijze waarop aangemelde cao’s, lopende avv verzoeken, genomen besluiten en ter visie liggende avv’s worden getoond. Naast de al bekende lijsten van cao’s en avv’s vindt u ook nieuwe overzichten, die betrekking hebben op recent aangemelde cao’s en avv verzoeken.  Bij de overzichten vindt u informatie hoe u de nieuwe overzichten kan gebruiken naast de oude. De verwachting is dat wij begin april alleen nog lijsten tonen in de nieuwe stijl.

Website

In het voorjaar van 2019 wordt de gehele website vervangen, waarbij ook de 'look & feel' van het loket wordt verfrist. Op basis van sessies met gebruikers van onze website zijn wij tot een nieuw ontwerp gekomen dat beter aansluit bij de informatiebehoefte van de professionele partijen die betrokken zijn bij cao aanmelingen, avv-verzoeken en pensioenen.  Het nieuwe ontwerp wordt o.a. doorgesproken met een testpanel. Wij verwachten dat wij eind mei met de nieuwe website live kunnen gaan.

E-herkenning

UAW gaat in het voorjaar van 2019 over op e-herkenning, niveau 3. Wij verzoeken alle organisaties die gebruik maken van het UAW loket zich daar op voor te bereiden. Meer informatie over gebruik van e-herkenning is te vinden op eherkenning.nl

Details omtrent de invoering en planning hiervan volgen.

Online loket

Voor verdere informatie over het aanmelden van een cao en het aanmelden van een avv-verzoek raadpleegt u het online loket.

Pensioen online

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de formulieren m.b.t. pensioenen. Naar verwachting worden deze in mei vervangen.

 

UAW. Partners in afspraken.